Värme och vatten

Värme- och vattenförbrukning

Samtliga fastigheter svarar individuellt för sin värme- och vattenförbrukning. Efter en avläsning av respektive fastighets vatten- och värmeförbrukning i april justeras de preliminära debiteringarna av samfällighetsavgifterna utifrån varje enskild fastighets faktiska förbrukning. Justeringen görs i samband med avgiftsinbetalningen för juli månad och innebär att fastigheter som förbrukat mindre än enligt den preliminära beräkningen får sin samfällighetsavgift för denna månad reducerad med motsvarande belopp. På samma sätt gäller att den som förbrukat mer än enligt den preliminära debiteringen får sin samfällighetsavgift höjd för att täcka den faktiska förbrukningen.

Vid ägarbyte kontaktas styrelsen eller mätansvarig för en extra avläsning för justering av förbrukningskostnaderna mellan gamla och nya ägare.

aug 25, 2014 @ 19:44