Information från styrelsen

Styrelsen vill  med denna information förtydliga gränsdragningen mellan samfällighetens och respektive fastighetsägares ansvar.

läs mer här

Comments are closed.