Övrigt

Vid akuta problem med värmen ska du i första hand den i styrelsen som ansvarar för undercentralen och i andra hand någon annan i styrelsen. Om du utför arbeten som innebär att du tappar värmesystemet på vatten bör styrelsen kontaktas. I första hand ansvarig för undercentralen.
Om du får problem med TV-bilden bör du först kontrollera om dina grannar har samma problem. Därefter ringer du till vår kabeltvleverantör COM HEM AB på telefonnummer 0771-550000. I sista hand kan du kontakta styrelsen.
Biltvätt är inte tillåten inom samfälligheten. Detta eftersom tvättvattnet via dagvattenavloppet går direkt ut i Mälaren, vilket är ett brott mot miljöbalken.
Du måste själv kontakta sotningsdistriktet (Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB) för att få din imkanal (fläktkanalen) sotad. För att undvika brand bör detta göras minst vart femte år. Om du har braskamin bör du sota denna vart fjärde år om du ”trivseleldar”. Eldar man för att hjälpa till att värma upp huset bör det ske ännu oftare.
Vem bor i ditt hus? Meddela styrelsen vid förändringar.

Föreningen har tecknat gruppavtal med Comhem

Läs mer om Tv och bredband från Comhem

jun 13, 2018 @ 21:24