Nyheter

 • Förbjudet att tvätta bilen hemma?

  Du kanske funderar på att tvätta bilen på uppfarten eller på gatan utanför ditt hus. Men gör inte det. Olja, kemikalier och tungmetaller rinner rakt ut i sjöar och vattendrag via dagvattenledningarna.

  Läs mer här

  Städdagen inställd

  Vid vårt senaste styrelsemöte beslutade vi att, vi hoppar över vårens städdag. Vi städade så bra i höstas.
  Styrelsen

  Till deklarationen

  Varje fastighetsägare kan göra ränteavdrag på 109 kr för lån vi har inom föreningen. Är man två som äger får man dela det på hälften.

  Kassören

  Råttor

  Det finns råttor i vårt område.
  Vi uppmanar alla medlemmar att vara uppmärksamma och om ni ser någon i närheten av ert hus kontakta ert försäkringsbolag för att få råd och hjälp med att få bort dem.

  Vi behöver hjälpas åt på detta sätt så att antalet råttor inte ökar hos oss.

  P-tillstånd gäller tills vidare

  De parkeringstillstånd som delades ut i början av året gäller tillsvidare.
  Du behåller ditt tillstånd även om det står att det löper ut
  den sista december.
  Detta har styrelsen kommit överens om med parkeringsbolaget .