Nyheter

 • Fjärrvärmeavbrott

  På grund av läckage i en fjärrvärmeledning i Ert område måste vi tillfälligt
  stänga av värmeleveransen till Er fastighet under följande tidsperiod.

  Avbrottet kommer att ske onsdagen den 15 april från kl 03:00 och
  senast till klockan 19:00.

  Tappkallvattnet berörs inte vilket medför att det kommer kallvatten i
  varmvattenkranarna.

  Vi beklagar missödet och hoppas att det inte medför alltför stor olägenhet för Er.
  Vi kommer att arbeta för att minimera avbrottstiden.

  Vänligen meddela även eventuella hyresgäster om avstängningen.

  För frågor vänligen kontakta driftavdelningen på telefon 08-534 705 00

  Med vänlig hälsning

  SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB

  Nytt om parkering

  Tillstånd har delats ut av styrelsen och för dem som inte var hemma så går det bra att kontakta parkansvarig.

  Ett parkeringstillstånd per bil dock max 3 st knutet till fastigheten. Tillståndet är personligt och kan lånas ut men bör tas tillbaka. Förlorat tillstånd ersätts inte.

  Tillstånden gäller året ut. Avgiften för gästparkeringen är oförändrad.

  Registreringsnummer avskaffas och fastighetsbeteckning ska antecknas på tillståndet.

  P-skiva gäller inte på parkeringen.