Nyheter

 • Råttor

  Det är många boende här som har sett råttor i området så det är ett problem. Idag hade vi besök av Anticimex här i Lavendeln.
  Nu har vi fått beteslådor utplacerade vid sopbodarna. De är märkta med varningstext och det är även skyltat på boden. Lådorna ska stå här i fyra veckor.
  Alla vi som bor här får se till att våra sopor hamnar där de ska vara !

  Nytt om parkering

  Tillstånd har delats ut av styrelsen och för dem som inte var hemma så går det bra att kontakta parkansvarig.

  Ett parkeringstillstånd per bil dock max 3 st knutet till fastigheten. Tillståndet är personligt och kan lånas ut men bör tas tillbaka. Förlorat tillstånd ersätts inte.

  Tillstånden gäller året ut. Avgiften för gästparkeringen är oförändrad.

  Registreringsnummer avskaffas och fastighetsbeteckning ska antecknas på tillståndet.

  P-skiva gäller inte på parkeringen.