Nyheter

 • Nytt om parkering

  Tillstånd har delats ut av styrelsen och för dem som inte var hemma så går det bra att kontakta parkansvarig.

  Ett parkeringstillstånd per bil dock max 3 st knutet till fastigheten. Tillståndet är personligt och kan lånas ut men bör tas tillbaka. Förlorat tillstånd ersätts inte.

  Tillstånden gäller året ut. Avgiften för gästparkeringen är oförändrad.

  Registreringsnummer avskaffas och fastighetsbeteckning ska antecknas på tillståndet.

  P-skiva gäller inte på parkeringen.

  Detta är våra parkeringsregler

  1 Vi har parkeringstillstånd som delas ut till alla boende.

  Max 2 tillstånd per hushåll om man har två bilar dvs. Vi kommer att knacka dörr och fylla i en excel-fil med reg:nr.

  2 Vi har 90 parkeringsplatser på 114 hushåll vilket innebär att det är av största vikt att man använder sitt garage i första hand.

  Garagen ska inte användas som förvaringsutrymme både ur brandrisk och ökad risk för inbrott.

  3 Information kommer att finnas på hemsidan.

  4 För gäster innebär det att de kan köpa sms biljett som kostar 5 kr/h. Maxtaxa 40 kr/dygn.

  Sedan har det kommit till vår kännedom att bilar kör snabbt i området och vi uppmanar alla att hålla hastighetsgränsen. Det är heller inte tillåtet att stå i gångvägar.

  Vi har en del trafik i området och ser över lösningar för det, återkommer hur vi åtgärdar det, vi har en del förslag.

  Bilar inklusive företagsbilar som sticker ut från tomtgränsen kommer att bötfällas då framkomligheten blir sämre, beskrivning finns i trafikförordningen 3 kapitlet paragraf 47-49.

  Det ska vara fritt för räddningstjänst, polis och posten att köra runt i området.

  Vänliga hälsningar

  Styrelsen