Information

Vi bor i ett mycket vackert område på mark med historia. Inte långt härifrån levde folk i en utvecklad kultur redan på bronsåldern även om vårt område då var en mälarvik.

Just här bedrevs lertäkt för ett tegelbruk som på så många andra ställen runt Mälarens stränder på 1800-talet. Mycket av teglet i sekelskifteshusen i Stockholms innerstad kommer härifrån. Nere vid stranden kan man fortfarande finna tegelskärvor som slipats runda av vattnet.

Lertagsbottnarna syns i utkanterna av området i form av terassliknande ängar. Dessa har en mycket speciell flora. Kring samfälligheten finns också några fina ädellövskogar att vandra i.

Fågellivet är imponerande med alla vanliga sångare, inklusive näktergal i lundarna, mängder av småfåglar i slånbärssnåren, hackspettar och gröngöling i gammelträden och på himlen har synts både havsörn, fiskgjuse, duvhök och ormvråk medan sparvhöken dagligen utgör ett gissel för gråsparvarna på våra tomter. Strömstare syns bland strandstenarna på vintern.

Att gå ned till badet och ta ett dopp i sin ensamhet en varm sommarmorgon är en stor upplevelse.

När man kommer uppifrån Slagsta trafikplats och får se vår grönskande svacka så här i maj när detta skrivs så får man en känsla av Körsbärsdalen i Nangijala.

Lavendelns samfällighetsförening bildades 1975 och består av 114 fastigheter fördelat på 97 stycken fristående kedjehus och 17 stycken radhus. Det samfällda definieras i ett anläggningsbeslut och utgörs av gemensamma vägar och parkeringsplatser, parkmark, garage, lekplatser, undercentral för värme, ledningar för vatten och värme, vägbelysning, kabeltvnätet, samt utrustning för att sköta verksamheten.
De gemensamma ytorna är sammantaget cirka 30 000 m2. Föreningens ansvar är att förvalta samfälligheten. Föreningen samverkar även med övriga samfällighetsföreningar i Slagsta i gemensamma angelägenheter.

Lagar och förordningar beskriver hur en samfällighet ska skötas och föreningens högsta beslutande organ är årsstämman i maj. På årstämman har varje fastighet en röst. Beslut tas med enkel majoritet utom när det gäller förändringar av föreningens stadgar. Har du egna idéer och förslag kan du senast i april motionera skriftligt till årsstämman. Däremellan kan du kontakta styrelsen.

okt 22, 2016 @ 19:08