Gemensamma arbeten

På våren och hösten har föreningen arbetsdagar på vilka alla förväntas hjälpa till såvitt man inte har någon form av fysiskt hinder. Då samlas vi för gemensam skötsel av vägar, gräsmattor, rabatter mm. Kallelse till dessa arbetsdagar delas ut. Vi brukar avsluta med korvgrillning eller liknande när vi är klara. Vid behov kan styrelsen även kalla till extrainsatser som för målning, trädfällning, olika reparationer, etc.

Om du inte har möjlighet att delta på arbetsdagen kan du göra en insats före arbetsdagen. Vid frågor om detta kontakta parkansvarig.

Fritidskommittén

Föreningen har en fritidskommitté som ansvarar för förtäring på de gemensamma arbetsdagarna.

aug 25, 2014 @ 19:42