Problem med varmvattnet?

En del boende har rapporterat in problem med varmvattnet på senare tid. En del har haft dessa problem länge medan andra verkar ha fått dem mer nyligen. Problem med varmvatten beror i 99 % av fallen enligt rörmokare på att backventiler i blandarna inne fastigheterna har slitits ut och gått sönder. Resultatet blir att kallvatten rinner över in i varmvattenrören p.g.a. kallvattnet har högre tryck än varmvattnet. Konsekvensen är att det sedan tar lång tid innan vattnet från varmvattenkranen blir varmt.

Ett enkelt sätt att själv kolla om det är fel på backventilen i en blandare är att spola varmvatten längre än 10 min, stänga av, vänta en liten stund och sedan känna på rören under blandaren. Är båda rören då kalla är backventilen med största sannolikhet trasig.

Kolla därför dina backventiler om du upplever problem med varmvattnet! Backventilerna som sitter i alla blandare (glöm inte duschen) kan av olika orsaker sluta fungera. (Backventil är en anordning som släpper igenom vatten i ena riktningen, men förhindrar att vattnet flödar i motsatt riktning.) Att det tar lång tid att få varmt vatten i duschen kan vara tecken på en felaktig backventil i din eller någon annans lägenhet.

Comments are closed.