Styrelsen

På årsstämman väljs en styrelse som består av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

Styrelsen har ansvar för skötseln av samfälligheten under verksamhetsåret. Den nuvarande styrelsen liksom namnen på andra personer med visst ansvar finner du nedan.

· Ordföranden har ett övergripande ansvar och leder styrelsearbetet
· Kassören har hand om föreningens ekonomi, avgifter mm
· Sekreteraren sköter protokoll och skrivelser
· Parkansvarig kontaktas vid frågor om Lavendelns yttre miljö
· Ansvarig för undercentralen kontaktas vid frågor om vatten och värme

Styrelsen består av:
Ordförande: Elisa Rhawi  070-8876987
Vice ordförande
och ansvarig för undercentral
Faruk Bikandi 531 72336
Sekreterare Veikko Haverinen
Vice sekreterare: Jan Challma
Kassör: Samer Haddad 073-0636298
Parkansvarig Senad Ljuca 070-712 4627
Ansvarig för grannsamverkan Maria Ledin 531 81720
Georges Makdessi
Övriga ansvariga:
Avläsning av värme och vatten Ulf Jonsson 531 81938
Elansvarig Åke Andersson 531 83555
jun 18, 2019 @ 19:58