Grannsamverkan

Brott förekommer och såväl fastigheter som garage och bilar är drabbade. Föreningen är med i organisationen Grannsamverkan mot brott, vilket framgår av skyltar inom området. I korthet innebär det att vi ska hjälpas åt för att i möjligaste mån undvika inbrott, bilstölder mm.
· Meddela grannen när ni reser bort en längre tid. Be om hjälp att tömma brevlådan och att skotta snö och klippa gräs, så det ser ut att finnas folk hemma. Får ni hjälp av någon som era grannar inte känner bör ni berätta detta för dem för att undvika missförstånd.
· Lås alltid. Undvik öppna fönster.
· Reagera om något larm går.
· Anmäl alla brott och försök till brott till polisen.
· Visa okända personer som uppträder misstänkt att de är iakttagna. Du kan till exempel ställa frågor. Notera nummer på bilar som inte verkar ha någon anknytning till föreningen. Detta kan till exempel vara bilar i vilka man verkar köra runt och rekognosera, eller som står konstigt parkerade. När brott har ägt rum kan sådan information vara till stor hjälp.

nov 4, 2017 @ 16:27