Nyheter från Com Hem

Den 26:e maj byts de analoga kanalerna ut mot digitala.

Klicka här för information på Com Hems hemsida

Nytt om parkering

Tillstånd har delats ut av styrelsen och för dem som inte var hemma så går det bra att kontakta parkansvarig.

Ett parkeringstillstånd per bil dock max 3 st knutet till fastigheten. Tillståndet är personligt och kan lånas ut men bör tas tillbaka. Förlorat tillstånd ersätts inte.

Tillstånden gäller året ut. Avgiften för gästparkeringen […]

Våra parkeringsregler

Boende parkerar med parkeringstillstånd. Gäster betalar med app eller sms

Detta är våra parkeringsregler

1 Vi har parkeringstillstånd som delas ut till alla boende.

Max 2 tillstånd per hushåll om man har två bilar dvs. Vi kommer att knacka dörr och fylla i en excel-fil med reg:nr.

2 Vi har 90 parkeringsplatser på 114 hushåll vilket innebär att det är av största vikt att man använder […]