Nytt om parkering

Tillstånd har delats ut av styrelsen och för dem som inte var hemma så går det bra att kontakta parkansvarig.

Ett parkeringstillstånd per bil dock max 3 st knutet till fastigheten. Tillståndet är personligt och kan lånas ut men bör tas tillbaka. Förlorat tillstånd ersätts inte.

Tillstånden gäller året ut. Avgiften för gästparkeringen är oförändrad.

Registreringsnummer avskaffas och fastighetsbeteckning ska antecknas på tillståndet.

P-skiva gäller inte på parkeringen.

Comments are closed.