Nyheter

~Viktig information ~

Motioner till årsstämman tas emot till senast 4:de maj 2023. Vänligen lämna motionen i samfällighetens brevlåda på Lavendelvägen 2b. Kallelse till stämman kommer senare delas ut i brevlådorna.

Skräpplockardag 6:e maj 2023

Vi har beslutat att inte ha en vårstädning men ses gärna över en fika efter att vi gemensamt har plockat skräp på Lavendelns gemensamma utrymmen! Vi träffas lördagen den 6:e maj 2023, kl. 10:00 – 11:30. Klicka på länken för mer info: http://samfalligheten.lavendeln.se/?page_id=14