Nyheter

 ~Viktig information~

Motioner till årsstämman tas emot till senast 3:de maj 2022. Vänligen lämna motionen i samfällighetens brevlåda på Lavendelvägen 2b. Kallelse till stämman kommer senare delas ut i brevlådorna.